Aux Portes De Loyang / FR
€ 44,95
Inclusief belasting

China, 2000 jaar geleden. Loyang, hoofdstad van de Han-dynastie, is een van de vier grote hoofdsteden van het oude China. U bent een boer die deze stad van groenten komt voorzien, uw vaste klanten en occasionele kopers bedient. Met de hulp van gespecialiseerde assistenten die je in staat stellen je acties te verbeteren, zul je zo ver mogelijk moeten vorderen op het pad naar welvaart om te winnen.

At the Gates of Loyang is een handelsspel waarin je goederen kunt produceren door ze te planten en ze later aan klanten te verkopen. U kunt de capaciteiten van sommige helpers gebruiken om uw inkomen of productie te verhogen.

Velden, klanten, helpers en diverse objecten worden weergegeven door kaarten. Elke speler ontvangt twee van deze kaarten per ronde, verdeeld door een bied-/trekmechanisme waarbij je eindigt met een van de kaarten die je trekt en een van de kaarten van een openbaar bod dat door alle spelers wordt gevuld. Daarnaast krijg je bij deze kaarten altijd één veld gratis per ronde.

Door één goed op een veld te plaatsen, wordt het volledige veld gevuld met goederen van dit type. Elke ronde wordt één eenheid per veld geoogst. Na het planten, oogsten en uitdelen van kaarten, kan elke speler zoveel acties gebruiken als hij wil, alleen beperkt door het aantal van zijn kaarten of het aantal goederen dat hij bezit. Aan het einde van zijn beurt kan hij het verdiende geld investeren op een scorespoor, waar vroeg geld meer waard is dan laat geld.

Het spel eindigt na een bepaald aantal ronden en de speler die als eerste op het scorespoor staat, wint.

AWARDS

Aantal

China, 2000 years ago. Loyang, capital of the Han Dynasty, is one of the four great capitals of ancient China. You are a peasant who comes to supply this city with vegetables, serving your regular customers and occasional buyers. With the help of specialized assistants who will allow you to improve your actions, you will have to progress as far as possible on the path to Prosperity to win.

At the Gates of Loyang is a trading game in which you are able to produce goods by planting them and later selling them to customers. You can use the abilities of some helpers to increase your income or production.

Fields, customers, helpers, and miscellaneous objects are represented by cards. Each player receives two of these cards per round distributed by a bidding/drawing mechanism in which you end up with one of the cards you draw and one of the cards of a public offer filled by all players. Additionally, to these cards you always receive one field for free each round.

Placing one good on a field fills the complete field with goods of this type. Each round, one unit per field is harvested. After planting, harvesting, and distributing cards, each player can use as many actions as he wants, only limited by the number of his cards or the number of goods he owns. At the end of his turn, he can invest the earned money on a scoring track, where early money is worth more than late money.

The game ends after a certain number of rounds, and the player who is first on the scoring track wins.

AWARDS & HONORS

INTLOY01

Specifieke referenties

Related Products